ตำบลหนองบัว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรีไม่ปรากฏว่ามีมาแต่สมัยใดจากคำบอกเล่า พบว่าตำบลนี้ตั้งมานานเกินกว่า ๒๐๐ ปี และการที่ในตำบลมีหนองน้ำใหญ่มีดอกบัวขึ้นอยู่มากมายจึงทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเรียกว่าหนองบัวและมีการตั้งบ้านเรือนมากขึ้นจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่จนเป็นตำบลหนองบัว
          จากการบันทึกประวัติของหลวงปู่ยิ้ม (จนทโชติ) ได้กล่าวไว้ว่าตำบลหนองบัวเป็นตำบลที่เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมเยียนเสมอเนื่องจากมีหลวงพ่อเฒ่ายิ้มที่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง หลวงพ่อเฒ่ายิ้มจะทำเครื่องรางของขลังชนิดใดก็ขลังไปทุกอย่างกิตติศัพท์ของท่านเลื่องลือไปหลายหัวเมืองจนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เจ้าชายอาภากรเกียรติวงษ์) ซึ่งโปรดทางวิชาไสยศาสตร์ได้เดินทางมาตำบลหนองบัวเพื่อขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อเฒ่ายิ้ม