ข้อมูลทั่วไป

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       ตำบลหนองบัวมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำ เนื้องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำด้วยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

© 2018 ศูนย์สารสนเทศชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

Please publish modules in offcanvas position.