ท่าน้ำหนองบัว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน มีทั้ง ลานกิจกรรม ลานจอดรถ สวนสุขภาพ เครื่องออกกำลังกาย  หาดทราย  สวนหย่อม ฯลฯ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  เล่นน้ำ พายเรือ  และรับประทานอาหาร เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวมา ใช้บริการจำนวนมากกว่าปกติ

 

        เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีสภาพเป็นหาดทราย และปัจจุบันยังประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬาของประชาชน  และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ