ชาวตำบลหนนองบัวโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านตำบลหนองบัวจึงมักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่มีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลวงปู่ยิ้ม (จนทโชติ)เป็นพระที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากของชาวบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธสาสนาหลายแห่งดังนี้

        จากคำบอกเล่าของท่านอุปัชฌาย์กลิ่น อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ได้เล่าประวัติถ้ำขุนแผนให้ท่านพระยาขุนศรี (เถื่อน บัวศรี) ท่านหมื่นปรารถบุญไมย (เหลี่ยม บุญน้อย) ก๋งอู๋ บัวขม ก๋งพ้ง บัวขม และก๋งพ้ง บัวขม เล่าให้หลวงพ่ออินทร์ (เสนาะ) หลวงพ่อเสนาะ วัดลาดหญ้าเล่าให้ผม พล.ต.ละเอียดรัช บัวขม ว่าหลวงปู่กลิ่น อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว เกิด พ.ศ.2301 มรณะภาพ 2416 อายุท่าน 117 ปี ถือเป็นพระอริยะสงฆ์ที่อายุมากที่สุดในยุคนั้นได้เล่าเรื่องราวใน พ.ศ.2530 ว่าหลวงปู่กลิ่นท่านได้นั่งกรรมฐานสำเร็จวิชาต่างๆทางไสยเวทย์ ในราวปี พ.ศ.2400 มีหลวงพ่อหลายรูปได้มาที่วัดถ้ำขุนแผน มาเรียนวิชากับหลวงปู่กลิ่น มีดังต่อไปนี้
               -หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
               -หลวงปู่เนียม วัดน้อย
               -หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน
               -หลวงพ่อปาน วัดสว่างอารมย์
               -หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก
               -หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
               -หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
               -หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

       หลวงปู่ยิ้มเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของท่าน และเมื่อหลวงปู่ยิ้มไมได้อยู่วัดหนองบัว ท่านก้จะไปนั่งวิปัสนาที่วัดถ้ำขุนแผน เมื่อท่านกรมหลวงชุมพรฯเสด็จมาที่วัดหนองบัวแล้วไม่พบก็ตามไปที่วัดขุนแผนเพื่อศึกษาไสยเวทย์กับหลวงปู่ยิ้ม หลวงพ่อเสนาะ วัดลาดหญ้า ท่านได้เล่าให้กระผมฟังอีกว่าวัดถ้ำขุนแผน ขุนแผนได้มาศึกษาวิชาต่างๆในถ้ำนี้และเป็นสถานที่ย่างกุมาร สร้างดาบฟ้าฟื้น มีพระอาจารย์บุญ วัดส้มใหญ่คอยชี้แนะ และท่านขุนไกรพลพ่าย ผู้เป็นบิดาขุนแผน ท่านขุนไกรเกิดที่วัดพระธาตุ บ้านท่าเสา เขาชนไก่ เมืองกาญจนบุรีเก่า