โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2509 โดยมี พ.ต.ต.เฉลิม เฉลิมวัฒน์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 7 เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยเงินสมทบทุนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทานมาเป็นเงิน 50,000 บาท ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อสร้างอาคารแบบเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน

              กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 7 ได้มอบหมายให้ กำนันกี๋ บัวพวง กำนันตำบลหนองบัว รับไปดำเนินการ ท่านกำนันกี๋ บัวพวง ได้พิจารณาเห็นว่าอาคารเรียน 3 ห้องเรียนไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนและชั้นเรียน จึงได้ร่วมกับประชาชนบริจาคเงินสมทบ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท สร้างเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียน 4 ห้องเรียน 
              กำนันกี๋ บัวพวง ได้ร่วมกับประชาชนก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๗ ได้แต่งตั้งให้พลฯปรีชา กลั่นบุศย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
              วันที่ 27 กันยายน 2510 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาทำพิธีเปิดอาคารเรียน พระราชทานนามว่า โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี