ก่อตั้งโดย กำนันน้อม  บัวบาน พร้อมด้วยคณะกรรมการการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยมีนายบุญชู  ประเสริฐกุล เป็นครูใหญ่คนแรก โดยเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2502 มีนักเรียน 24 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่ 4 และ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม