จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2518 โดย นายธนวัฒน์ วีรธรรมพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี การปลูกสร้างเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2518 ได้เริ่มปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสี โดยความร่วมมือจากข้าราชการทหารช่าง กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี ข้าราชการ คณะลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 355/1(รุ่นบ้านท่าหวี)

โดยการนำของคุณศรีชังค์ ยะมะรัตน์ ประธานรุ่น คุณปรียา สุทธิศร รองประธานรุ่น และคณะชาวบ้านพุประดู่ที่ดิน ได้รับมอบจาก นายเชิง-นางผัน แก้วเมฆ ชาวบ้านพุประดู่ จำนวน 16 ไร่ 1 งาน 7.8 ตารางวา โดยมีนายธวัช แผ่ความดี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ